Aan de slag met overheidsopdrachten! Aan de slag met overheidsopdrachten! Aan de slag met overheidsopdrachten!


Op 12 maart 2015 organiseerde Betiad in samenwerking met Group Hinckit een zeer boeiend seminarie voor de aangesloten leden van Betiad. Mevr. Hatice Kör was die avond diegene die het seminarie in goede banen hield door zeer leerrijke informatie mee te geven aan de aanwezigen. Kort en bondig werd er ingegaan op de vraag wat overheidsopdrachten zijn, wie de wetgeving moet toepassen en wat de basisprincipes zijn, wie er aan kan deelnemen, hoe er aan deelgenomen kan worden, wat een gunningprocedure is en waar overheidsopdrachten te vinden zijn.

Het opzet van dit seminarie bestond er in om de bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving en ze te stimuleren om aan overheidsopdrachten deel te nemen. Er werden tips meegegeven die nuttig zullen zijn bij het opstellen en indienen van offertes. Vervolgens was het ook de bedoeling om kansen te creëren voor bedrijven die willen groeien en overheidsopdrachten wensen binnen te halen. Mevr. Hatice Kör accentueerde het belang van de bepalingen van het bestek. Want als hier de offerte niet aan die bepalingen beantwoordt zullen de bedrijven die ingevolge een gepubliceerde overheidsopdracht een offerte hebben ingediend, niet in aanmerking komen voor het sluiten van de opdracht.

Om alles goed te begrijpen werd er eerst een historiek vanaf de eerste wetgeving van 15 mei 1846 weergegeven. Vervolgens werd er uitgelegd dat er overheidsopdrachten zijn omdat het verplicht werd gesteld door de EG om verantwoord kopen/werken te laten uitvoeren. Het achterliggend idee hierbij is het creëren van een zo groot mogelijk concurrentie en dat de administratie van de aanbestedende overheid een procedure moet kiezen die zo dicht mogelijk aansluit bij het concurrentiebeginsel.

Mevr. Hatice Kör gaf de definitie van een overheidsopdracht: ‘een overheidsopdracht is een aanneming van werk, levering of dienst tegen betaling’.  Alles speelt zich af tussen de aanbestedende instantie en aannemer, leverancier of dienstverlener (opdrachtnemer). Er mag ook niet vergeten worden dat een overheidsopdracht geplaatst wordt na in mededingingstelling via een gunningsprocedure. Deze laatste is een vast omlijnde precontractuele fase. Ze benadrukte verder ook dat overheidsopdrachten onderworpen zijn aan bijzondere Europese en Belgische regelgeving. Om de deelnemers goed te informeren en om geen twijfel bij hen over te laten werd de verschillende begrippen in de definitie stap per stap uitgelegd. De precontractuele fase werd ook nader toegelicht (onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog) en een overzicht van de verschillende procedures (open en gesloten) werden uitgelegd.

Vervolgens werden de toepasselijke wetten, koninklijke besluiten en Europese regelgevingen besproken. Essentieel hierbij zijn de basisregels  zoals: gelijkheid, transparantie, mededinging, forfaitaire basisprijs, geheimhouding en verbod op belangenvermenging en dit allemaal overeenkomstig art. 5, 6, 8, 9 en 11 van de Wet Overheidsopdrachten.

Een ander belangrijk onderdeel van dit seminarie was het chronologisch verloop van een overheidsopdracht. Er werd zeer concreet ingegaan op het concept zelf, op de voorbereiding, de precontractuele en de contractuele fase. Dit allemaal werd gevolgd door de bekendmaking om de transparantie en de concurrentie te garanderen. Vervolgens volgde er uitleg over de indiening van de offertes met eerbiediging van de indieningstermijnen. In principe kan iedere geïnteresseerde aannemer een offerte indienen en de zitting is openbaar. Enkel bij de beperkte procedure zijn er selectiecriteriums en mogen alleen de vooraf geselecteerde aannemers een offerte indienen en de zitting bijwonen.

De wijze van indiening (op papier of elektronisch) en de toepasselijke regels, de opening van de offertes (stappenplan), de evaluatie en de gunning werden ook zeer concreet uitgelegd.

Mevr. Hatice Kör legde ook uit dat er schadeloosstelling in het kader van overheidsopdrachten zijn via de justitiële rechter en nooit via de Raad van State. Ze maakte duidelijk dat een schadevergoeding n.a.v. een onregelmatige gunning, schadeloosstelling bij gewone beëindiging van een opdracht en schadevergoeding in het kader van de uitvoering van een opdracht mogelijk is. Als laatste werd ook informatie gegeven waar de overheidsopdrachten te vinden zijn.

Ieder deelnemer aan het seminarie kreeg een cheque van 150€ die ze konden inruilen voor 2 uur juridisch advies ofwel begeleiding bij een overheidsopdracht door Group Hinckit.

Na een leerrijk seminarie eindigde de avond met succes!Betiad organiseerde in samenwerking met Group Hinckit een zeer boeiend seminarie voor de aangesloten leden van Betiad. Mevr. Hatice Kör was die avond diegene die het seminarie in goede banen hield door zeer leerrijke informatie mee te geven aan de aanwezigen. Kort en bondig werd er ingegaan op de vraag wat overheidsopdrachten zijn, wie de wetgeving moet toepassen en wat de basisprincipes zijn, wie er aan kan deelnemen, hoe er aan deelgenomen kan worden, wat een gunningprocedure is en waar overheidsopdrachten te vinden zijn.

Het opzet van dit seminarie bestond er in om de bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving en ze te stimuleren om aan overheidsopdrachten deel te nemen. Er werden tips meegegeven die nuttig zullen zijn bij het opstellen en indienen van offertes. Vervolgens was het ook de bedoeling om kansen te creëren voor bedrijven die willen groeien en overheidsopdrachten wensen binnen te halen. Mevr. Hatice Kör accentueerde het belang van de bepalingen van het bestek. Want als hier de offerte niet aan die bepalingen beantwoordt zullen de bedrijven die ingevolge een gepubliceerde overheidsopdracht een offerte hebben ingediend, niet in aanmerking komen voor het sluiten van de opdracht.

Om alles goed te begrijpen werd er eerst een historiek vanaf de eerste wetgeving van 15 mei 1846 weergegeven. Vervolgens werd er uitgelegd dat er overheidsopdrachten zijn omdat het verplicht werd gesteld door de EG om verantwoord kopen/werken te laten uitvoeren. Het achterliggend idee hierbij is het creëren van een zo groot mogelijk concurrentie en dat de administratie van de aanbestedende overheid een procedure moet kiezen die zo dicht mogelijk aansluit bij het concurrentiebeginsel.

Mevr. Hatice Kör gaf de definitie van een overheidsopdracht: ‘een overheidsopdracht is een aanneming van werk, levering of dienst tegen betaling’.  Alles speelt zich af tussen de aanbestedende instantie en aannemer, leverancier of dienstverlener (opdrachtnemer). Er mag ook niet vergeten worden dat een overheidsopdracht geplaatst wordt na in mededingingstelling via een gunningsprocedure. Deze laatste is een vast omlijnde precontractuele fase. Ze benadrukte verder ook dat overheidsopdrachten onderworpen zijn aan bijzondere Europese en Belgische regelgeving. Om de deelnemers goed te informeren en om geen twijfel bij hen over te laten werd de verschillende begrippen in de definitie stap per stap uitgelegd. De precontractuele fase werd ook nader toegelicht (onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog) en een overzicht van de verschillende procedures (open en gesloten) werden uitgelegd.

Vervolgens werden de toepasselijke wetten, koninklijke besluiten en Europese regelgevingen besproken. Essentieel hierbij zijn de basisregels  zoals: gelijkheid, transparantie, mededinging, forfaitaire basisprijs, geheimhouding en verbod op belangenvermenging en dit allemaal overeenkomstig art. 5, 6, 8, 9 en 11 van de Wet Overheidsopdrachten.

Een ander belangrijk onderdeel van dit seminarie was het chronologisch verloop van een overheidsopdracht. Er werd zeer concreet ingegaan op het concept zelf, op de voorbereiding, de precontractuele en de contractuele fase. Dit allemaal werd gevolgd door de bekendmaking om de transparantie en de concurrentie te garanderen. Vervolgens volgde er uitleg over de indiening van de offertes met eerbiediging van de indieningstermijnen. In principe kan iedere geïnteresseerde aannemer een offerte indienen en de zitting is openbaar. Enkel bij de beperkte procedure zijn er selectiecriteriums en mogen alleen de vooraf geselecteerde aannemers een offerte indienen en de zitting bijwonen.

De wijze van indiening (op papier of elektronisch) en de toepasselijke regels, de opening van de offertes (stappenplan), de evaluatie en de gunning werden ook zeer concreet uitgelegd.

Mevr. Hatice Kör legde ook uit dat er schadeloosstelling in het kader van overheidsopdrachten zijn via de justitiële rechter en nooit via de Raad van State. Ze maakte duidelijk dat een schadevergoeding n.a.v. een onregelmatige gunning, schadeloosstelling bij gewone beëindiging van een opdracht en schadevergoeding in het kader van de uitvoering van een opdracht mogelijk is. Als laatste werd ook informatie gegeven waar de overheidsopdrachten te vinden zijn.

Ieder deelnemer aan het seminarie kreeg een cheque van 150€ die ze konden inruilen voor 2 uur juridisch advies ofwel begeleiding bij een overheidsopdracht door Group Hinckit.

Na een leerrijk seminarie eindigde de avond mt succes!

IMG_20150312_203427 IMG_20150312_214140 IMG_20150312_214159es!IMG_20150312_203303Op 12 maart 2015 organiseerde Betiad in samenwerking met Group Hinckit een zeer boeiend seminarie voor de aangesloten leden van Betiad. Mevr. Hatice Kör was die avond diegene die het seminarie in goede banen hield door zeer leerrijke informatie mee te geven aan de aanwezigen. Kort en bondig werd er ingegaan op de vraag wat overheidsopdrachten zijn, wie de wetgeving moet toepassen en wat de basisprincipes zijn, wie er aan kan deelnemen, hoe er aan deelgenomen kan worden, wat een gunningprocedure is en waar overheidsopdrachten te vinden zijn.

Het opzet van dit seminarie bestond er in om de bedrijven wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving en ze te stimuleren om aan overheidsopdrachten deel te nemen. Er werden tips meegegeven die nuttig zullen zijn bij het opstellen en indienen van offertes. Vervolgens was het ook de bedoeling om kansen te creëren voor bedrijven die willen groeien en overheidsopdrachten wensen binnen te halen. Mevr. Hatice Kör accentueerde het belang van de bepalingen van het bestek. Want als hier de offerte niet aan die bepalingen beantwoordt zullen de bedrijven die ingevolge een gepubliceerde overheidsopdracht een offerte hebben ingediend, niet in aanmerking komen voor het sluiten van de opdracht.

Om alles goed te begrijpen werd er eerst een historiek vanaf de eerste wetgeving van 15 mei 1846 weergegeven. Vervolgens werd er uitgelegd dat er overheidsopdrachten zijn omdat het verplicht werd gesteld door de EG om verantwoord kopen/werken te laten uitvoeren. Het achterliggend idee hierbij is het creëren van een zo groot mogelijk concurrentie en dat de administratie van de aanbestedende overheid een procedure moet kiezen die zo dicht mogelijk aansluit bij het concurrentiebeginsel.

Mevr. Hatice Kör gaf de definitie van een overheidsopdracht: ‘een overheidsopdracht is een aanneming van werk, levering of dienst tegen betaling’.  Alles speelt zich af tussen de aanbestedende instantie en aannemer, leverancier of dienstverlener (opdrachtnemer). Er mag ook niet vergeten worden dat een overheidsopdracht geplaatst wordt na in mededingingstelling via een gunningsprocedure. Deze laatste is een vast omlijnde precontractuele fase. Ze benadrukte verder ook dat overheidsopdrachten onderworpen zijn aan bijzondere Europese en Belgische regelgeving. Om de deelnemers goed te informeren en om geen twijfel bij hen over te laten werd de verschillende begrippen in de definitie stap per stap uitgelegd. De precontractuele fase werd ook nader toegelicht (onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog) en een overzicht van de verschillende procedures (open en gesloten) werden uitgelegd.

Vervolgens werden de toepasselijke wetten, koninklijke besluiten en Europese regelgevingen besproken. Essentieel hierbij zijn de basisregels  zoals: gelijkheid, transparantie, mededinging, forfaitaire basisprijs, geheimhouding en verbod op belangenvermenging en dit allemaal overeenkomstig art. 5, 6, 8, 9 en 11 van de Wet Overheidsopdrachten.

Een ander belangrijk onderdeel van dit seminarie was het chronologisch verloop van een overheidsopdracht. Er werd zeer concreet ingegaan op het concept zelf, op de voorbereiding, de precontractuele en de contractuele fase. Dit allemaal werd gevolgd door de bekendmaking om de transparantie en de concurrentie te garanderen. Vervolgens volgde er uitleg over de indiening van de offertes met eerbiediging van de indieningstermijnen. In principe kan iedere geïnteresseerde aannemer een offerte indienen en de zitting is openbaar. Enkel bij de beperkte procedure zijn er selectiecriteriums en mogen alleen de vooraf geselecteerde aannemers een offerte indienen en de zitting bijwonen.

De wijze van indiening (op papier of elektronisch) en de toepasselijke regels, de opening van de offertes (stappenplan), de evaluatie en de gunning werden ook zeer concreet uitgelegd.

Mevr. Hatice Kör legde ook uit dat er schadeloosstelling in het kader van overheidsopdrachten zijn via de justitiële rechter en nooit via de Raad van State. Ze maakte duidelijk dat een schadevergoeding n.a.v. een onregelmatige gunning, schadeloosstelling bij gewone beëindiging van een opdracht en schadevergoeding in het kader van de uitvoering van een opdracht mogelijk is. Als laatste werd ook informatie gegeven waar de overheidsopdrachten te vinden zijn.

Ieder deelnemer aan het seminarie kreeg een cheque van 150€ die ze konden inruilen voor 2 uur juridisch advies ofwel begeleiding bij een overheidsopdracht door Group Hinckit.

Na een leerrijk seminarie eindigde de avond met succes!

, , ,