Notre missionOnze missieMisyonumuz


 • Accompagner l’entrepreneur et contribuer à sa progression en élargissant ses horizons professionnels.
 • Contribuer au développement économique régional, et participer à la création et au maintien de l’emploi en soutenant, orientant et accompagnant les entrepreneurs et les futurs créateurs d’entreprise.
 • Rompre l’isolement professionnel en permettant les échanges et la mise en commun des savoir-faire et des expériences.
 • Assurer un cadre pour le maillage et les échanges économiques en créant une dynamique entre ses adhérents.
 • Etablir et développer des relations amicales et des liens de solidarité entre les membres, et de façon plus générale, promouvoir les qualités humaines dans le cadre professionnel.
 • Transmettre la culture d’entreprendre aux jeunes actifs en multipliant les rencontres avec des entrepreneurs expérimentés.
 • Représenter les entrepreneurs et promouvoir leurs activités au sein d’organismes locaux, publics ou privés, de nature à influer sur leurs activités professionnelles.

 • Op een professioneel manier een bijdrage leveren aan de vooruitgang van de ondernemers in het uitbreiden van hun horizon.
 • Bijdrage leveren aan het bevorderen van de regionale economie, werkmogelijkheden verhogen en deze behouden, begeleiding en steun leveren aan toekomstige ondernemers en oprichters van een bedrijf.
 • Kennis en levenservaringen met elkaar delen zodat we het asociaal investeren elimineren
 • Door het creëren van een uniformiteit tussen de leden maken wij een veilige uitwisseling mogelijk
 • Tussen leden vriendschapsbanden realiseren en hierbij ook solidariteit bevorderen en in de professionele wereld een menselijk waarde bijbrengen.
 • Interactie leggen tussen nieuwelinge en ervaren ondernemers
 • Binnen privé, publiek of lokale organisaties vertegenwoordigen en reclame maken van hun activiteiten, positief effect verkrijgen over hun professioneel leven

 • Girişimciye rehberlik hizmeti ve profesyonel ufku genişleterek ilerlemesine katkıda bulunma
 • Bölgesel ekonomi gelişimine katkıda bulunma, iş imkanları geliştirme ve muhafaza etme, geleceğin girişimcilerine ve şirket kurucularına yol gösterme ve destek verme
 • Bilgi ve tecrübeleri paylaşarak profesyonel hayatta yalnızlığa son verme
 •  Mensuplar arasında bir dinamik oluşturarak ekonomik alışverişlere güvenli bir ortam sağlama
 • Üyeler arasında dostluk ilişkileri ve dayanışma ortamı sağlama ve geliştirme, ve daha geniş bir anlamda profesyonel dünyada insanî değerlere daha çok yer verme
 • Daha tecrübeli girişimcilerle karşılaşmaları arttırarak gençlere girişimcilik ruhunu aktarma
 • Özel, kamusal veya lokal kuruluşlarda girişimcileri temsil etme ve aktivitelerinin reklamını yapma,profesyonel hayatlarına pozitif etki sağlama