Qui sommes nous?Wie zijn wij?Hakkımızda


Betiad a été créée en 1997 à Bruxelles par des entrepreneurs reconnus dans le monde des affaires. Aujourd’hui, Betiad est devenue une fédération agissant concrètement et offrant un service professionnel à des milliers d’entrepreneurs répartis dans toute la Belgique.

LES OBJECTIFS GENERAUX DE BETIAD

1. Accompagner les entrepreuneurs dans la création de leur entreprises
2. Aider les entrepreneurs à se développer professionnellement
3. Augmenter la compétitivité des entrepreneurs au niveau national et international
4. Promouvoir et défendre les intérets des entrepreneurs en Belgique et en Europe
5. Contribuer au relèvement social et économique de la Belgique

Pour atteindre ses objectifs, BETIAD offre à ses membres les services suivants :

 • Développement professionnel

Pour créer et diriger professionnellement leurs sociétés, Betiad organise régulièrement pour ses membres des programmes de développement et de partage d’expérience en collaboration avec des spécialistes ou des organisations.
• Sessions d’information
• Séminaires
• Panels
• Programmes d’étude
• Travaux en ateliers
• Conférences
• Congrès

 • Investissement et commerce international

BETIAD organise des programmes d’affaires en partenariat avec des pays du monde entier pour augmenter le potentiel des entrepreneurs au niveau national et international.
• Voyages d’affaires
• Réunions sectorielles
• Foires internationales
• Salons commerciaux

 • Entreprendre

Il s’agit d’Informer rapidement les entrepreneurs de données stratégiques et d’établir ainsi une analyse concrète dans le but de développer leurs affaires en collaboration avec des spécialistes ou des associations.
• Conseil financier
• Conseil législatif
• Conseil administratif
• Conseil technologique
• Conseil d’investissementBETIAD is in 1997 opgericht door actieve ondernemers te Brussel. Vandaag (2009) is BETIAD uitgebouwd tot een federatie die in België duizenden ondernemers verenigt.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN BETIAD:

 1. Ondersteuning bieden aan startende ondernemers zodat zij op een correcte manier hun start aanvatten.
 2. Ondersteuning bieden aan ondernemers rond de ontwikkeling van hun professionaliteit.
 3. Een belangrijke expansie van aangesloten ondernemingen om hun concurrentiepositie op nationaal en internationaal vlak te kunnen versterken.
 4. De belangen van de ondernemers verdedigen in Belgie en Europa.
 5. Een economische en sociale meerwaarde bieden aan de Belgische samenleving.

BETIAD biedt ondernemers een uitgebreide dienstverlening:

 • Professionele ontwikkeling:

BETIAD organiseert op regelmatige tijdstippen, in samenwerking met diverse deskundigen en organisaties, competentieverhogende activiteiten voor de aangesloten leden waardoor ze een waaier aan vakkundige ervaring kunnen opdoen.
Tijdens deze activiteiten kunnen ervaringen uitgewisseld worden in een constructieve sfeer. Wij organiseren:

 • Infosessies
 • Seminaries
 • Panelen
 • Opleidingen
 • Workshops
 • Conferenties
 • Congressen
 • Internationale handel:

BETIAD organiseert in tal van landen diverse programma’s om ondernemers de kans te bieden hun concurrentiepositie te kunnen versterken door strategische samenwerkingsverbanden en stimuleert ondernemers om hun exportkansen te verhogen. Wij organiseren:

 • Zakenreizen
 • Sectorale ontmoetingen/vergaderingen
 • Internationale beurzen
 • Handelsdagen
 • Advies en counseling:

In samenwerking met deskundigen en organisaties verleent BETIAD op een snelle manier de nodige correcte en strategische informatie. Daarnaast verleent BETIAD zijn assistentie aan haar ledenbestand, zodat deze realistische en correcte analyses kunnen uitvoeren.

 • Financiële counseling
 • Rechtskundig advies
 • Leidinggevende advies
 • Technologische ondersteuning
 • Investeringsgerichte diensten

BETIAD, temelleri Brükselde 1997 yilinda, is dünyasinin önemli ve taninmis girisimcileri tarafindan atilmis bir kurulustur. Bugün BETIAD Belcika genelinde binlerce girisimciye profesyonel hizmet sunan bir federasyon haline gelmistir.

A. BETIAD’in genel objektifleri

1. İşyeri kurarken girişimciye rehberlik hizmetleri.
2. Girişimcinin profesyonel gelişimine yardım hizmetleri.
3. Girişimcinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttırmaya yönelik hizmetler.
4. Avrupada ve Belçikada girişimcilerin çıkarlarını koruma hizmetleri.
5. Belçikanın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardım hizmetleri.
Bu objektiflere ulaşmak için BETİAD şu allttaki hizmetleri sunuyor:

B. Profesyonel gelişim

Üyeler kurdukları işyerleri daha profesyonel idare edebilmesi için düzenli olarak BETİAD uzmanlarla gelişim ve deneyim paylaşım programları düzenliyor.

• Bilgilendirme toplantıları
• Seminerler
• Paneller
• Çalışma programları
• Atölyeler
• Konferanslar
• Kongreler

C. Yatırım ve uluslararası ticaret

BETİAD ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilerin potansyelini arttırmaya yönelik, farklı ülkelerle birlikte iş programları düzenliyor.

• İş gezileri
• Sektörle ilgili toplantılar
• Uluslararası fuarlar
• Ticari sergiler

D. Teşebbüs etmek

Hızlı bir şekilde girişimciyi stratejik verilerden haberdar etme ve uzmanlar ve başka derneklerle birlikte işleri geliştirmek için somut bir analiz sunma.

• Mali kurul
• Yasama kurulu
• İdari kurul
• Teknoloji kurulu
• Yatırım kurulu